Certifierad utbildning i fransförlängning 2

fransförlängning utbildning

Nästa kursdag i fransfölängning:

Den 15,16,17,18/09

kl 10.00 - 16.00

- Fransförlängning

- Volym fransar

 - Underfransar (förlängning)

- Färgning av fransar och ögonbryn

- Permanent fransböjning