Plasma pen - Ögonlock lyft.

Ögonlock lyft med Fibroblast

Plasma pen eller plasma skin lift tightening behandling görs främst på ögonlocket och metoden arbetar bara i Epidermis, översta hud lager med plasmaljus.
Det är en helt ny behandling för huduppstramning med plasmaimpulser. Metoden används sig av en elektrod som inte ska beröra huden. Elektroden producerar en mycket liten så kallad ”Plasma Flash” som hoppar från elektrodens spets till huden och låter huden avdunsta på ytan. Dessa microsmå punkter gör huden tightare i område. Huden stimuleras alltså av impulserna som endast påverkar huden där det finns fukt. Om det inte finns någon fukt i huden så fungerar inte behandlingen.

Behandlingen utförs mycket noggrant efter terapeut kontrollerar och bedömas kontraindikationer, behandlings område, kundinformation och skötselråd. Innan behandling påbörjar bedövas huden.
Under behandling utvecklas ingen värme på huden. Efter behandlingen bildas bruna torra prickar på huden som är intorkad hud. Dessa kommer att försvinna under en vecka. Sår och ärr kommer inte bildas därför att behandlingen bryter inte ner hudens barriär. Behandlingen gör: att de döda hudcellerna som är på väg att lossna försvinner fortare och efterlämnar ett nytt hudlager. Det uppstår inte heller någon pigmentering.
Antal behandlingar varierar mellan 1-4gg för att få den önskad resultat.

OBS! Vi vill uppmärksamma att ögonlock och under öga kan svulna mycket andra och tredje dagen. Ta till syn till din arbete.

Plasma pen behandling
Plasma pen behandling före och efter läkningen.

Plasma pen behandling. Bild före och bild efter läkningen (ca 2 månader efter).