Trådlyft med PDO trådat

Trådlyft med Bio S Line pdo trådar
Ansikts lyft med Bio S Line PDO trådar

TRÅDLYFT är en modern och enkel behandling som stramar upp huden utan kirurgi. Trådarna förs in i huden med en väldigt tunn nål och känns inte mycket. För strakare trådar såm kan lyfta upp mera hud rekommenderas bedövning.

Trådlyft är en enkel och snabb behandling som kan genomföras på flertalet områden på ansikte och kroppen där huden är slapp.

Efter behandlingen slipper du ärr och får väldigt fina estetiska resultat. De tunna trådarna lyfter huden och ökar hudens elasticitet. PDO-trådarna som används vid trådlyft är väldigt fina och tunna. Hållbarhetstiden är normalt upp till 3 år, men ålder, hälsa och livsstil med t.ex. rökning 8ch medicin kan förkorta hållbarhetstiden.

Genom att göra en ny behandling med Trådlyft efter 12-16 månader, så ökar hållbarheten för ditt resultat.

När man tar bort nålen förblir tråden i perfekt läge under din hud. En del av resultatet syns direkt efter utförandet, men du kommer även under de nästkommande 1 till 5 månaderna. Efter behandlingen märks hur din hud känns mer och mer stram och fyllig. Efter din behandling kommer du att få riktlinjer för hur du ska göra. Det är normalt att känna visst obehag efter behandlingen såsom rodnad, svullnad, smärta, klåda, blåmärken eller ömhet på det behandlade stället. Dessa biverkningar försvinner snart.